test articles

כמוכרים של נכס, אתם בוודאי רוצים מישהו שישקיע את מרצו בשיווק וקידום הנכס שלכם. שיווק וקידום נכס, הוא דומה לשיווק של עסק ואתם צריכים מישהו שיקדם את האינטרסים שלכם, יגיע לתפוצה רחבה של אנשים, ויוודא שהמידע על הנכס שלכם יגיע אל הקונים. בנוסף, שימוש במתווך יבטיח לכם שאל הנכס שלכם יגיעו רק קונים פוטנציאליים שהנכס שלכם מתאים להם ואכן מעוניינים לרכוש נכס התואם את הנכס שלכם. סינון המתעניינים שאינם רלוונטיים, ומניעת ביתכם לתחנת מעבר שכל אחד מגיע אליה כדי לבדוק, להריח את השטח, או למנף נכס אחר שלו, הוא אחד מהעקרונות החשובים ביותר של מתווך אמין. אשמח לסייע לכם בכל עניין ואני זמין לכל שאלה.